När du går till en strand ser du förmodligen flera flaggor som hänger längs stranden. Varje färg och form på dessa flaggor har dock sin egen betydelse och tjänar till att informera strandbesökarna om eventuella faror eller regler på stranden.

I den här artikeln ska vi titta närmare på betydelsen av de olika strandflaggorna och förklara vad varje färg och form betyder.

  • Röd flagga: En röd flagga betyder att det är farligt att simma på grund av höga vågor, starka strömmar och/eller underströmmar. Om du ser en röd flagga bör du definitivt avstå från att simma och hålla dig till stranden i stället.

  • Gul flagga: En gul flagga betyder att det är tillåtet att simma men att försiktighet är på sin plats. Detta kan bero på ogynnsamma väderförhållanden, kraftiga vågor eller andra faktorer. Om du ser en gul flagga bör du vara extra vaksam och följa de regler som strandvakterna ger.

  • Grön flagga: En grön flagga betyder att det är säkert att bada och att det inte finns några faror. Om du ser en grön flagga kan du slappna av i vattnet.

  • Blå flagga: En blå flagga innebär att stranden övervakas av en professionell strandvakt och att det finns faciliteter som duschar, toaletter och livräddare på stranden.

  • Svart flagga med vitt kors: En svart flagga med vitt kors betyder att giftiga maneter har setts på stranden och att det är farligt att bada.

  • Röda och gula flaggor tillsammans: När röda och gula flaggor hissas tillsammans betyder det att det finns farliga strömmar på stranden och att det är förbjudet att bada.

Det är viktigt att notera att betydelsen av strandflaggor kan variera från strand till strand. Om du är osäker på vad en viss flagga betyder bör du kontakta strandvakterna eller läsa de regler som finns uppsatta på stranden noggrant.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på flaggorna när du är på stranden för att säkerställa att du och din familj är säkra. Genom att känna till strandflaggornas betydelse kan du se fram emot en bekymmersfri och säker dag på stranden.