Tryck

Information enligt § 5 i TMG:

Alexander Wenzel
Brahestr. 29
10589 Berlin

kontakt:

E-post: info@swimcheck.com


Källa: http://www.e-recht24.de

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna bestämmelser. ansvarar för vårt eget innehåll på dessa sidor. Enligt §§ 8-10 i TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att för att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller för att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. olaglig verksamhet. Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmänna bestämmelser enligt de allmänna lagarna påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den endast möjligt från och med den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför är Vi kan inte ta på oss något ansvar för detta externa innehåll. För innehållet på de länkade sidorna ansvarar inte för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades kontrolleras för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för inte kunde identifieras vid tidpunkten för kopplingen. Det är dock inte möjligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna utan att av en lagöverträdelse är inte rimlig. Om vi får kännedom om överträdelser av lagen kommer vi omedelbart att ta bort ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten. upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning. I den mån innehållet i Innehållet på denna webbplats har inte skapats av operatören, tredje parts upphovsrätt respekteras. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort ta bort sådant innehåll omedelbart.

Källinformation: eRecht24, eRecht24

Integritetspolicy:

Integritetspolicy för användningen av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Google Analytics Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen är vanligtvis Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. I Om du aktiverar IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress dock att lagras av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer att förkortas i förväg.

Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. förkortas. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet. webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Tjänster som rör webbplatsens användning och internetanvändning för webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som innehas av sammanfogas med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. webbplatsen fullt ut. Du kan också vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och Googles behandling av dessa uppgifter. behandling av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt på följande adress ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Integritetspolicy för användning av Google Adsense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för integrering av reklam som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Google AdSense använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynlig grafik). grafik). Dessa web beacons kan användas för att analysera information om t.ex. besökartrafik på dessa sidor. på dessa sidor.

Den information som genereras av cookies och web beacons om användningen av den här webbplatsen (inklusive din IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. lagras där. Google kan vidarebefordra denna information till Googles avtalspartners. Google kommer dock inte att koppla ihop din IP-adress med några andra uppgifter som finns hos oss.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare; Observera dock att om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. webbplatsen fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att uppgifter om dig behandlas av uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt och för de syften som anges ovan. och för ovannämnda ändamål.

Källhänvisning: Villkor för Google Analytics, Integritetspolicy för Google Adsense.