Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG:

Alexander Wenzel
Brahestr. 29
10589 Berlijn

contact:

E-mail: info@swimcheck.com


Bron: http://www.e-recht24.de

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. illegale activiteit. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie uit hoofde van algemene volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanuit de slechts mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van overeenkomstige inbreuken inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment van de koppeling. Illegale inhoud was niet identificeerbaar op het moment van niet identificeerbaar waren op het moment van koppeling. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet mogelijk zonder van een overtreding van de wet is niet redelijk. Als wij ons bewust worden van overtredingen van de wet, zullen wij onmiddellijk verwijderen dergelijke links onmiddellijk te verwijderen.

Copyright

De door de exploitant van de site gemaakte inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. auteurswet. Het verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van de inhoud van deze site is niet door de exploitant gemaakt, de auteursrechten van derden worden gerespecteerd. In het bijzonder Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u zich desondanks bewust worden van een inbreuk op het auteursrecht inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen. Als wij ons bewust worden van inbreuken, zullen wij onmiddellijk de deze inhoud onmiddellijk te verwijderen.

Broninformatie: eRecht24, eRecht24

Privacybeleid:

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. gebruik van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website is gewoonlijk De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In de Als u IP-anonimisering op deze website activeert, wordt uw IP-adres echter door Google opgeslagen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Europese Economische Ruimte zal van tevoren worden ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website verbonden diensten te leveren. website, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. diensten in verband met websitegebruik en internetgebruik voor de websitebeheerder. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens in het bezit van samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. website in de volle omvang. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google. verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar op de volgende link download en installeer de browser plugin die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van reclame die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. analyse van het gebruik van de website. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's. op deze pagina's.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet in verband brengen met andere gegevens waarover het beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. website in de volle omvang. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door gegevens die door Google over u zijn verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. en voor het voornoemde doel.

Bronvermelding: Algemene voorwaarden Google Analytics, Privacybeleid voor Google Adsense.